top of page

KULÜBÜN AMACI

​ ​

Kurucumuz Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve hedefleri doğrultusunda, Cumhuriyet değerlerine uygun ve çağdaş yaşama uygun olarak;

 

Atatürk ilkelerinin, inkılapların ve çağdaş yaşamın korunmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına özen göstererek,

 

Üyeler arasındaki sevgi, saygı ve dostluğa dayalı ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek, üyelerin dinlenmeleri, eğlenmeleri, spor yapmaları, kültür ve sanat faaliyetleri yapmaları için olanaklar sağlamak,

 

Çevreyi koruma, topluma hizmet ve örnek olma bilincini üyeleri arasında yerleştirmek,

Sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak.

Bu hedeflere ulaşmak için kulüp:

Kulübe ve çevreye değer katacak projeler üretir ve uygular,

Üyelerini sanatsal üretimlere ve etkinliklere teşvik eder,

Kulübün uygun göreceği fotoğrafçılık, belgesel, sinema, kitap yayıncılığı vb. gibi sanat ve kültür dallarıyla ilgili faaliyetleri teşvik eder ve ödüllendirir.

Üyelerinin sosyal ve aile ilişkilerinde tanınmasını ve güçlenmesini sağlayacak fotoğraf ve video çekim hizmetleri sunar,

Üyelerin kariyerlerindeki başarılarını pekiştirecek eğitimler vermek,

Üyelerinin ve özellikle gençlerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif gelişimini sağlayacak çalışmalar yapar,

Amacı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilmek ve işbirliği yapabilmek,

Lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine burs verebilir,

Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlayabilir.

bottom of page